Privacy statement

Inleiding

Sligro Food Group hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy indien je bij ons solliciteert. In dit Privacy statement is beschreven op welke wijze Sligro Food Group de persoonsgegevens van kandidaten verwerkt. Sligro Food Group verwerkt je persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. Indien je vragen hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacy statement, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Door wie worden je persoonsgegevens verwerkt?

Sligro Food Group Nederland B.V. is gevestigd in Veghel (Nederland) aan de Corridor 11 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202, is verantwoordelijk voor de in dit Privacy statement beschreven verwerking van jouw persoonsgegevens. Sligro Food Group Nederland B.V. is onderdeel van Sligro Food Group en zal hierna ‘Sligro’ genoemd worden.

Sligro verzorgt de werving en selectie van kandidaten voor alle Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van Sligro Food Group. Meer informatie over Sligro Food Group en de ondernemingen die daar onderdeel van uitmaken, kun je vinden op de corporate website www.sligrofoodgroup.nl.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we en waarom doen we dat?

Om jouw sollicitatie zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft Sligro een vaste sollicitatieprocedure. In de verschillende fases van de sollicitatieprocedure verzamelen wij persoonsgegevens van jou. We informeren je hierna over welke persoonsgegevens we gedurende de verschillende fases verwerken en waarom we de persoonsgegevens verwerken. We gaan uiteraard vertrouwelijk met je sollicitatie om en zorgen er voor dat deze informatie alleen wordt verstrekt aan medewerkers van Sligro, die die informatie nodig hebben om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen.

Om een sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, vragen we je het online sollicitatieformulier op onze vacaturesite in te vullen en dat samen met je CV en motivatiebrief aan ons toe te sturen. Indien je bij ons solliciteert met tussenkomst van een detacherings-, uitzend- of extern recruitmentbureau, dan ontvangen wij deze informatie van dit bureau.

Andere gegevens die we tijdens je sollicitatie kunnen verwerken, zijn bijvoorbeeld de aantekeningen die tijdens gesprekken worden gemaakt, informatie die we via LinkedIn ontvangen (afhankelijk van je instellingen) of aanvullende informatie die we over of van je ontvangen.

Afhankelijk van de functie kunnen we je uitnodigen voor een (online) assessment. Je bepaalt zelf of je aan dit assessment deel wil nemen. Indien je aan het assessment deelneemt, dan wordt aan het eind van het assessment gevraagd of je toestemming geeft om de resultaten van het assessment met Sligro te delen. Afhankelijk van je antwoord, ontvangen wij het resultaat van je assessment of ontvangen we bericht, dat je het resultaat niet met ons wil delen. Je zult begrijpen, dat het wel gevolgen voor de sollicitatieprocedure heeft, indien je niet aan het assessment deel wil nemen of geen toestemming geeft om de resultaten van het assessment met ons te delen.

Indien we jou de geschikte kandidaat voor de functie vinden, dan doen we je een aanbieding. Om je die aanbieding te kunnen doen, hebben we geen aanvullende gegevens van je nodig. Als je de aanbieding accepteert, dan hebben we wel aanvullende informatie van je nodig, zoals je Burger Service Nummer en bankrekeningnummer, om je arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen.

Website https://careers.sligrofoodgroup.com/Netherlands
Indien je de website https://careers.sligrofoodgroup.com/Netherlands bezoekt, dan kunnen we, afhankelijk van de instellingen van je computer en de toestemming die je ons hiervoor geeft, ook persoonsgegevens verwerken. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Jobalert
Indien je je hebt aangemeld voor Jobalert, dan blijf je altijd op de hoogte van nieuwe vacatures. Om jou alleen relevante vacatures toe te sturen, kun je ons laten weten, welke kenmerken op jou van toepassing zijn. Daarnaast hebben we je naam en e-mailadres nodig om je over de vacatures te kunnen informeren.

Verbeteren sollicitatieprocedure
Sligro heeft er een gerechtvaardigd belang bij om jouw persoonsgegevens te analyseren ten behoeve van de verbetering van onze sollicitatieprocedure. Daarvoor kunnen we jouw gegevens combineren met de gegevens van andere kandidaten. We voeren deze analyses enkel ten behoeve van dit doel uit. De resultaten van dergelijke analyses zijn nooit persoonsgegevens.

Welke gegevens delen wij met derden en waarom doen wij dat?

Groepsmaatschappijen Sligro Food Group
Sligro verzorgt de werving en selectie van kandidaten voor alle Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van Sligro Food Group. Als je solliciteert op een functie bij een van die Nederlandse ondernemingen, dan zal Sligro jouw gegevens delen met die betreffende onderneming, maar uiteraard alleen met het doel om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen.

Verspartners
Sligro werkt nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde dagversbedrijven op het gebied van vlees, AFG en wild en gevogelte, de Verspartners. Op www.werkenbijsligro.nl verwijzen wij naar de vacaturepagina’s van de Verspartners. Indien je interesse hebt in een functie bij een van onze Verspartners, dan kun je via hun vacaturepagina’s solliciteren. Sligro neemt geen sollicitaties voor functies bij de Verspartners in behandeling en zij ontvangen ook geen gegevens van kandidaten van Sligro.

Verwerkers
Sligro kan bij de sollicitatieprocedure gebruik maken van de diensten van externe partijen, bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment. Sligro verstrekt aan deze externe partijen enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. De externe partijen mogen de persoonsgegevens ook enkel voor dit doel gebruiken. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en moeten daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot uiterlijk één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Gedurende dat jaar kunnen we contact met je opnemen in verband met de functie waar je op solliciteerde of over een andere vacature die mogelijk interessant voor je is.

Kort voor het verstrijken van dit jaar ontvang je van ons een e-mail met de vraag of we je gegevens nog een jaar mogen bewaren. Afhankelijk van je antwoord, bewaren we je gegevens weer voor een jaar en ontvang je kort voor het verstrijken van dat jaar weer een e-mail van ons.

Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Sligro de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

Indien je niet wil, dat we je gegevens een jaar bewaren, dan kun je ons te allen tijde vragen om jouw gegevens te verwijderen door het versturen van een e-mail naar werkenbij@sligro.nl.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Sligro heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij je persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heb je het recht om je hiertegen te verzetten. Dat kun je doen door contact op te nemen met een van onze recruiters of met de Privacy officer.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij je persoonsgegevens verwerken, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming ook intrekken. Je kunt daarvoor ook contact opnemen met een van onze recruiters of met de Privacy officer.

Overige rechten die de AVG je geeft
• inzage in je persoonsgegevens
• rectificatie van je persoonsgegevens
• het wissen van je persoonsgegevens
• het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid
• het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van je persoonsgegevens.

ls je een beroep wil doen op een of meerdere rechten die je op grond van de AVG hebt, dan kun je daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer tref je aan het einde van dit Privacy statement aan.

Wil je in je verzoek de volgende informatie vermelden?
• op welk(e) recht(en) je verzoek betrekking heeft
• de reden van je verzoek (indien je dat aan ons kenbaar wil maken)

De AVG verplicht Sligro om je identiteit vast te stellen indien je een beroep op een van deze rechten doet. Indien wij je identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Sligro je vragen om aanvullende informatie toe te sturen, die nodig is om jouw identiteit te bevestigen. Indien Sligro jouw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen.

Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Sligro Food Group
T.a.v. de Privacy officer
Postbus 47
5460 AA VEGHEL
T: 0413-343500
E: privacyofficer@sligro.nl

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kun je deze klacht indienen bij de Privacy officer van Sligro Food Group.

Je hoeft je klacht niet eerst aan Sligro kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Wij stellen het wel zeer op prijs indien je jouw klacht eerst bij Sligro indient, zodat wij kunnen proberen het probleem op te lossen.

Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacy statement voor kandidaten is ingegaan op 25 mei 2018 en vervangt het vorige Privacy statement van kandidaten. Indien daar aanleiding voor is, dan zullen wij dit Privacy statement aanpassen. De meest recente versie van dit Privacy statement zal steeds beschikbaar zijn op deze website.